Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

Måltider

Mat är en naturlig del av livet. När det gäller matvanorna är helheten viktigast och inte hur enstaka måltider eller situationer ser ut. För att helheten ska bli bra behöver vardagen i så stor utsträckning som möjligt innefatta regelbundna måltider och mellanmål däremellan.

Ju yngre ditt barn är desto oftare behöver det äta. Barn under två år behöver äta med cirka 2,5 timmars mellanrum. När barnet är större kan det gå 3-3,5 timmar mellan målen. Genom flera och mindre måltider får barnet möjlighet att få i sig tillräckligt mycket mat.

Så småningom kommer barnets måltidsmönster att stämma in på de vuxnas med frukost, lunch och middag och däremellan något eller några mellanmål.

I de Svenska näringsrekommendationerna står det att näringsbehovet lättast tillgodoses om kosten är omväxlande. Tillförseln av energi och näring bör fördelas jämt över dagen. För barn och vuxna är en lämplig måltidsordning tre huvudmål och två-tre mellanmål.

Förslag till fördelning av energiintaget:
• morgonmål (frukost) 20-25 %
• lunch (mitt på dagen mål) 25-35 %
• kvällsmål (middag) 25-35 %

Två eller tre mellanmål bör också ingå för att täcka hela dagsbehovet av energi.

Med regelbundna tider ställer kroppen in sig på att maten kommer med jämna mellanrum. Matsmältningssystemet hinner "förbereda" sig på att ta emot mat och man blir hungrig vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

En måltid är i allmänhet så mycket mer än ett ”födointag”. Vi alla påverkas – medvetet eller omedvetet – av miljön omkring oss. God mat och god miljö hör samman.

Försök att se till att maten och måltiderna är förknippade med något lustfyllt, roligt och trevligt!

Stolta samarbetspartners Hungrig.nu drivs av Hushållningssällskapet och våra
samarbetspartners bidrar till utvecklingen av hungrig.nu