Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »


Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapen är rikstäckande, fristående och medlemsbaserade kunskapsorganisationer. Hushållningssällskapen utvecklar och säljer tillämpbar kunskap till privata och offentliga organisationer för att öka landsbygdsföretagens konkurrenskraft och konsumenternas kunskaper om mat. De viktigaste målgrupperna är Lantbruks- och Landsbygdsföretagare samt Livsmedelskonsumenter. Totalt är ca 700 medarbetare anställda vid de 18 Hushållningssällskapen.

Inom kunskapsområdet Mat vill Hushållningssällskapen stimulera till medvetna livsmedelsval. Hushållningssällskapens Matkonsulter arbetar både nationellt och regionalt med projekt och uppdrag inom områdena mat, hälsa och miljö.


 


 

För mer information om
Hushållningssällskapen i Sverige,
gå in på http://hushallningssallskapet.se/


Läs mer om Hushållningssällskapets matkonsulter

 


Stolta samarbetspartners Hungrig.nu drivs av Hushållningssällskapet och våra
samarbetspartners bidrar till utvecklingen av hungrig.nu