Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

Köp och sälj lokal mat via Facebook i en REKO-ring

Allt fler människor vill köpa mat i säsong som är producerad i närområdet. De söker då varor på bondens marknad, i gårdsbutiker och i lokal handel eller bokar så kallade köttlådor från en producent vars djur kanske har betar i närheten av den egna bostaden. Det finns flera olika organisationer och föreningar som arbetar för ökad lokal handel.

Har du sett att det nu börjar dyka upp så kallade REKO-ringar på Facebook! Kanske är du redan med i en sådan grupp, som konsument eller producent. Konceptet REKO går ut på att förmedla lokalproducerad mat direkt från en lokal jordbrukare till konsumenten, utan mellanhänder.

Så handlar du i REKO-ring
Varorna förbokas hos lokal jordbrukare i en lokal Facebookgrupp. Varorna görs iordning, lämnas och betalas på speciella ”marknadsplatser” där varuutlämning och betalning samordnas, t ex en gång varannan vecka. Alla varorna som förmedlas där är förbokade via Facebook för att det inte skall bli något onödigt matsvinn. Vissa råvaror behöver alltså inte skördas förrän de är förbokade och sålda.

Marknadsplats med viktiga möten
På detta sätt kan konsumenterna och producenterna få direktkontakt och chans att diskutera varorna; hur de är producerade, deras kvalitet och användning. Många som köper mat på detta sätt vill stödja lokala matproducenter och sysselsättningen i området, eller tycker kanske att det känns tryggt att det finns en viss matproduktion i det egna området.

Kriterierna för en producent är först och främst att de är en livsmedelsgodkänd producent och har egen produktion. Det får gärna vara ekologiska produkter men det är inget krav.

Lokal mat i säsong via Facebook
Om du är intresserad av att köpa lokal mat på detta sätt så sök på ”Reko” på Facebook för att undersöka om det finns någon REKO-ring i ditt område. I skrivandets stund lär det finnas ca 70 Rekoringar i Sverige med drygt 110 000 medlemmar.

Tanken är att varorna ska produceras inom en radie av cirka fem mil för att hålla målet för lokalproducerat och samtidigt inte innebära för långa transporter. Men det kan variera i olika delar av landet eftyersom förutsättningarna är olika. Det finns ingen vedertagen norm för vad som få kallas närproucerad matlokalproducerat.

Utbudet av varor kommer säkert att styras mycket av säsong. Det bör finnas stora möjligheter att få färska och nyskördade varor som hunnit mogna på växtplatsen innan skörden.

Idén till Rekogrupper fick en finsk person under ett besök i Frankrike. Han tog med idén till Finland där den första Reko-ringen startade 2013. Idag finns det ca 180 rekoringar i Finland, i Sverige cirka 30.

Det finns en film om REKO på Youtube. Sök på ”What is reko” eller ”Vad är reko”.

Är du producent och vill starta upp eller delta i en REKOring? Då kan du läsa mer om REKO-bas som är en stödfunktion för REKO-ringar finansierad av Jordbruksverket här: http://hushallningssallskapet.se/reko/

Uppdaterad aug 2018 Cecilia Sassa Corin, matkonsult, Hushållningssällskapet

Stolta samarbetspartners Hungrig.nu drivs av Hushållningssällskapet och våra
samarbetspartners bidrar till utvecklingen av hungrig.nu