Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

 

Brödbusar är vi allihopa

Otroliga 80 000 ton bröd produceras och transporteras varje år i Sverige utan att ätas upp. Ett oerhört slöseri med resurser som uppmärksammas i  rapporten ”Brödbusar är vi allihopa, allihopa, allihopa – du med!”. Vi kan konstatera att det finns en del systemfel. Hungrig.nu har en sammanställning över hur du som konsument kan minska ditt brödsvinn. Att frysa in bröd, fräscha till det eller göra nya produkter av det är enkla tips!

Rapporten är skriven av Louise Ungerth för att belysa några olika frågeställningar. Rapporten bygger på studier från bl a Högskolan i Borås och SLU, en färsk attitydundersökning och internationell forskning samt en del av författarens åsikter.  


Mycket bröd blir aldrig mat
80 000 ton bröd bakas men hamnar aldrig i våra magar. Det motsvarar 8,1 kg per person och år. Brödsvinnet återvinns till energi, djurfoder eller jäst. Det är knappast resurseffektivt och ett slöseri med både pengar och miljö. Bröd slängs och förfars genom hela livsmedelskedjan. Butikerna står för 28 000 ton av brödsvinnet och hushållen 30 000 ton. Övrigt svinnas i bagerier, storkök och restaurang och servicehandel.
Hushållen anger bröd som det enskilda livsmedel de slänger mest. Den främsta anledningen är att brödet har möglat. Bröd är det livsmedel som står för det största svinnet i butik efter frukt- och grönsaker.

Returrätt och brett sortiment ökar svinnet
Avtal om returrätt för bröd är en riskfaktor för svinn. Ett alternativ är att bröd som håller på att gå ut i datum prissänks i butik i stället för att gå i retur till bagerierna. Då går mer bröd till människoföda. Ett mycket brett sortiment med ibland över hundra olika brödsorter på butikshyllorna driver svinn. Genom att vart och ett av de stora bagerierna kör ut och hämtar tillbaka bröd i egna bilar från drygt 3 000 livsmedelsbutiker 2 – 7 dagar i veckan i stället för att samordna transporter, körs onödiga mil på våra vägar. En ineffektiv hantering av bröd medför ökade kostnader i slutänden för oss konsumenter

Bröd blir mögligt eller torrt och slängs
Enligt en marknadsunderökning som genomfördes i maj 2019, med ca 1000 intervjuer med vuxna kvinnor och män framkom att 30% aldrig slänger bröd. I gruppen över 60 år var det 45% som aldrig slängde bröd.
Anledningen till att konsumenter slänger bröd är att brödet blivit mögligt eller torrt, att datumet gått ut eller att brödet inte frysts in i tid. Andra orsaker är att konsumenterna inte gillar kanterna, glömska eller för stora inköp. Stora hushåll kan också ha svårare att avgöra hur mycket bröd som kommer att gå åt.
Jag själv funderar ibland på om bröd slängs för att det är förhållande billigt i inköp.
 

Så kan du använda ditt bröd
Hungrig.nu tipsar om olika sätt att ta hand om bröd genom att klicka här. Rosta, gör varma mackor, gör krutonger, fattiga riddare, torka brödet och använd till ströbröd….


Bröd har låg klimatpåverkan och fullkorn är hälsosamt
Bröd är ett bra livsmedel med låg klimatpåverkan per kilo. De är de stora volymerna brödsvinn som totalt sett generar stora klimatutsläpp och andra negativa konsekvenser för miljön. Bröd med hög andel fiber och fullkorn har stora hälsofördelar.

Källa: https://louiseungerth.se/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-Br%C3%B6dbusar_red-om-br%C3%B6dsvinn_Louise-Ungerth.pdf

Sammanställt av Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet Västra, juli 2019