Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

 

Smittar corona via mat?

Text från livsmedelsverket.se 20200405

Kan coronavirus smitta via de livsmedel jag köper i matbutiker eller via internet?

Det finns i dag inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen.
Skydda dig och andra från smittspridning - Folkhälsomyndigheten

Måste jag skölja frukt och grönsaker extra noga på grund av coronaviruset?

Nej. Du behöver inte skölja frukt eller grönsaker extra noga på grund av coronaviruset. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen.

Risken för att bli smittad med coronavirus när man tar på eller äter frukt och grönt bedöms vara mycket liten. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset genom att äta mat.

För att ytor och föremål av olika slag som till exempel frukt och grönt ska kunna överföra coronavirus måste först en sjuk person hosta eller nysa på frukt och grönt och en frisk person därefter ta på dem och på så vis få virus på händerna. Om den friska personen sedan tar med handen i ögon näsa eller mun, utan att ha tvättat händerna skulle hen kunna bli smittad.

Mängden virus som överförs via föremål eller ytor är dock få jämfört med om någon i din närhet hostar eller nyser på dig.  Det beror på att viruset måste överföras i flera led från en sjuk person till en annan frisk person (till exempel hand-föremål-hand-näsa). För varje led minskar antalet virus och det minskar risken för att infekteras. När viruset legat ett tag på en yta, torkar det och förlorar gradvis sin förmåga att smitta.

God handhygien och de vanliga råden om hygien när man lagar och hanterar mat är tillräckliga även nu i coronatider.

Ska jag tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handsprit?

Handtvätt med tvål och vatten är bästa försvaret mot spridning av olika typer av infektioner. Tvätta händerna ofta och torka dem torra efteråt. Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit. Båda sätten gör att coronaviruset förlorar sin förmåga att smitta.

Kan jag bli smittad genom att ta i redskap som till exempel en salladstång eller en livsmedelsförpackning som en smittad person har rört vid?

Risken för att bli smittad med coronavirus genom så kallad indirekt kontaktsmitta som när man rör vid ytor eller redskap bedöms vara mycket liten. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset genom att ta på ytor eller föremål där viruset finns.

För att ytor och föremål, som till exempel livsmedelsförpackningar och redskap, ska kunna överföra coronavirus måste först en sjuk person hosta eller nysa på ett föremål och en frisk person därefter ta på samma föremål och på så vis få virus på händerna. Om den friska personen sedan tar med handen i ögon näsa eller mun, utan att ha tvättat händerna skulle hen kunna bli smittad.

Mängden virus som överförs via föremål eller ytor är dock få jämfört med om någon i din närhet hostar eller nyser på dig. Det beror på att viruset måste överföras i flera led från en sjuk person till en annan frisk person (till exempel hand-föremål-hand-näsa). För varje led minskar antalet virus och det minskar risken för att infekteras. När viruset legat ett tag på en yta, torkar det och förlorar gradvis sin förmåga att smitta. Med god handhygien minskar risken ytterligare.

Kan corona smitta via lösgodis?

Det finns i dag inget som tyder på att man blir sjuk om man äter vare sig lösgodis eller andra livsmedel som det finns coronavirus på. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset på det sättet. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen.

Risken för att bli smittad med coronavirus när man tar på eller äter lösgodis bedöms vara mycket liten.

För att ytor och föremål av olika slag, som till exempel lösgodis eller godisskopor, ska kunna överföra coronavirus måste först en sjuk person hosta eller nysa på godiset och en frisk person därefter ta på det och på så vis få virus på händerna. Om den friska personen sedan tar med handen i ögon näsa eller mun, utan att ha tvättat händerna skulle hen kunna bli smittad.

Mängden virus som överförs via föremål eller ytor är dock få jämfört med om någon i din närhet hostar eller nyser på dig. Det beror på att viruset måste överföras i flera led från en sjuk person till en annan frisk person (till exempel hand-föremål-hand-näsa). För varje led minskar antalet virus och det minskar risken för att infekteras. När viruset legat ett tag på en yta, torkar det och förlorar gradvis sin förmåga att smitta. Med god handhygien minskar risken ytterligare