Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

Klimatsmart

Mat och klimat är en av de viktigaste miljöfrågorna. Hur skall man handla klimatsmart? Räcker det att köpa ekologiskt och närproducerat?

En fjärdedel av växthusgaserna
I Sverige räknar man med att matkedjan står för cirka en fjärdedel av de klimatpåverkande utsläppen. Att minimera utsläppen av växthusgaser är en av de viktigaste frågorna för konsumenter och livsmedelsbranschen idag.

Det finns fem bra tips när man ska tänka hållbart:
  • Minska matsvinnet!
  • Transportera hem maten klokt, dvs försök att minska biltransporterna eller samåk.
  • Ät säsongsbaserat! Tomater och sallat som produceras på vintern ger utsläpp av klimatgaser, och importeras från länder med lägre krav på kemikalier.
  • Minska köttätandet, och när du äter kött, se till att det är svenskt, gärna från naturbetesmarker.
  • Fråga efter klimatcertifierade livsmedel.

Klimatcertifierat
Under 2007 startade KRAV och Svenskt Sigill ett gemensamt projekt för att ta fram regler för klimatmärkning av livsmedel. Projektet är avslutat, KRAV har integrerat klimatregler i sitt regelverk och Svenskt Sigill erbjuder en klimatcertifiering för livsmedel baserade på alla reglerna från projektet. Idag finns det över sextio produkter i butik som är klimatcertifierade enligt Svenskt Sigill. Klimatcertifieringen garanterar att producenten har gjort åtgärder för att minska klimatpåverkan i produktionen.

Nu är det viktigt att alla börjar handla klimatsmart. Att ställa frågor i butiken om maten är ett sätt att visa sitt engagemang, ett annat är att berätta för kompisarna när man gjort något bra för miljön och klimatet!

Om Svenskt Sigill

Svenskt Sigill står för bra svensk mat och blommor.

Vi på Svenskt Sigill har en vision: Sveriges bästa mat & blommor. Bland de producenter som väljer att certifiera sig enligt Svenskt Sigill finns några av Sveriges bästa producenter. Svenskt Sigill är ett helägt dotterbolag till LRF, det betyder att Sveriges bönder är med och ger oss vårt uppdrag. Idag är över 3 700 producenter anslutna till någon av våra kvalitetscertifieringar. När du köper en produkt med ett Svenskt Sigill-märke på så kan du vara säker på att den goda maten och blommorna kommer från svenska odlare och bönder med extra höga krav på miljö, djuromsorg och säkra livsmedel, och att det kontrolleras av ett oberoende företag. Svenskt Sigill-märkt är synat i sömmarna!

Ett av Svenskt Sigills nyckelprojekt de senaste åren är att vi har tagit fram en klimatcertifiering. Denna certifiering garanterar att producenten gjort åtgärder för att minska klimatpåverkan. Det här är viktigt eftersom klimatpåverkan ökar stadigt. Svenskt Sigill drar sitt strå till stacken genom att ta fram ett system där producenterna minskar klimatpåverkan och berättar det genom ett klimatmärke.

Du kan finna märket Svenskt Sigill på alla typer av livsmedel utom fisk. I butiken kan du t ex hålla ögonen öppna efter Leksandsbröd, Orto Novos örter, Findus frysta grönsaker och Alverbäcks tulpaner.

Vill du veta mer? www.svensktsigill.se