Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

Kött & Svinn

Först verkar nötkött vara den allra största klimatboven på grund av att kor, liksom andra djur som idisslar, släpper ut metangas som är en växthusgas. Olika typer av kött har olika stor påverkan på klimatet.

Inte bara kött
Gris och kyckling ger mindre utsläpp än nöt och lamm. Världens djurhållning står för 18% av de globala utsläppen av växthusgaser. Hälften av det svenska nötköttet som vi äter kommer från mjölkkor och de har ju redan bidragit med en massa mjölk. De behövs liksom fåren, dels för att de bidrar till ett öppet landskap, dels för att vi skall kunna anpassa oss till ett framtida förändrat klimat.

Måttlig köttportion
Vi äter mer och mer kött, både i Sverige och i världen som helhet. Vi borde äta mindre kött och mer ärtor och bönor, vilket ger oss samma typ av näringsämnen som kött, men med mindre utsläpp. Genom att välja närproducerat, svenskt kött, mjölk och grönsaker bidrar vi till lägre klimatpåverkan, bra djuromsorg och mindre miljöpåverkan totalt och också till att bevara vårt öppna landskap.

Att kasta mat - ett enormt resursslöseri som påverkar miljön
Vi kastar mycket av den mat vi köper in, både i storhushåll och i hemmen. Vi slänger mat som vi anser har blivit för gammal och vi kastar matportioner som vi inte orkat äta upp. Det finns siffror på att vi kastar 1/3 av maten vi köper in. Den energi som förbrukats och den miljöpåverkan som skett från jord till bord har varit helt förgäves om livsmedlen slängs.

Mindre mängd kastad mat innebär rejält minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser. Genom att göra bra matval kan man själv bidra till att livsmedelskedjan kan utvecklas i en mer miljöanpassad riktning.

Artikelns sökord

Kött, Utsläpp, Klimatet