Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapen är rikstäckande, fristående och medlemsbaserade kunskapsorganisationer. 
Hushållningssällskapen utvecklar och säljer tillämpbar kunskap till privata och offentliga organisationer för att öka landsbygdsföretagens konkurrenskraft och konsumenternas kunskaper om mat. De viktigaste målgrupperna är Lantbruks- och Landsbygdsföretagare samt Livsmedelskonsumenter. 
För mer information om Hushållningssällskapen i Sverige, lär på hushallningssallskapet.se

Inom kunskapsområdet Mat vill Hushållningssällskapen stimulera till medvetna livsmedelsval. Hushållningssällskapens Matkonsulter arbetar både nationellt och regionalt med utbildningar, utveckling, projekt och olika  uppdrag inom områdena mat, hälsa och miljö. Läs mer om Hushållningssällskapets matkonsulter

Totalt är ca 800 medarbetare anställda vid de 15 Hushållningssällskapen.