Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

Karies

Sockerrika livsmedel och drycker ökar risken för karies, det är väl dokumenterat. Fler än fem måltider/mellanmål per dag, framförallt sockerrika, ökar risken för karies.

Snabba kolhydrater
Även livsmedel som innehåller lite eller inget socker men som innehåller andra snabba kolhydrater ökar kariesrisken, t ex Corn Flakes, kex, chips och annat som fastnar och klibbar i munnen.

Kombinationen sackaros och lättnedbrytbara kolhydrater är särskilt kariesframkallande, t.ex saft och kakor tillsammans. Sockeralkoholer (tex sorbitol, mannitol, xylitol) är inte lika skadliga för tänderna men ger ibland upphov till diarré och gaser.

Lightdrycker kan ha andra negativa effekter
Glukos, fruktos och sackaros är i princip lika kariesbildande men laktos är inte lika skadligt (mjölk innehåller laktos och dessutom proteiner som är gynnsamma för tänderna). Lightdrycker innehåller energifria sötningsmedel och är något bättre men kan ändå ha negativ effekt på tänderna då de innehåller syror som sänker pH och fräter på tänderna. Barns nya tänder är speciellt känsliga liksom individer som lider av muntorrhet.

Tillbaka>>>