Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »


Flaskvattnet - det dyrköpta vattnet

Konsumtionen av flaskvatten i Sverige innebär omkring tiotusen långtradartransporter årligen på våra vägar. I de mest extrema fallen fraktas buteljerna ända från Italien.

Försäljningen av vatten på flaska har mer än fördubblats i Sverige sedan 1990. Medelsvensken dricker i dag cirka 20 liter buteljerat vatten per år. Vår nuvarande konsumtion av buteljerat vatten innebär att 367 000 ton gods transporteras varje år: från källa till bryggeri, från bryggeri till butik och vidare till våra hem. Enligt Arlas beräkningsmodeller innebär detta utsläpp av drygt 30 000 ton klimatstörande koldioxid varje år.

Flaskvattnets miljöpåverkan
Tillverkning och slutanvändning av förpackningarna (exempelvis förbränning av plastflaskor) är en ännu större miljökostnad, drygt 70 000 ton. Sammantaget belastar svenska flaskvattenkonsumenter miljön med lika mycket koldioxid som 16 000 oljeeldade villor.

Konsumentföreningen Stockholm har jämfört det kommunala kranvattnet med ett antal olika flaskvatten från miljösynpunkt. Slutsatsen är entydig. Oavsett om man tittar på energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser och försurande ämnen eller bidrag till övergödningen är kranvattnet helt överlägset. Flaskvattnets miljökostnader är många gånger högre, oavsett märke.

Flaskvatten ur en hälsoaspekt
Etiketterna talar om produkternas renhet och välbalanserade innehåll av nyttiga mineraler. Men innehållet av mineraler varierar en hel del, både i kranvatten och i flaskvatten. Det finns ingen grund för att påstå att flaskvattnet skulle vara mer hälsosamt i det avseendet. Inte är det renare heller. Dessutom kostar flaskvattnet tusen gånger mer än kranvatten och ger mycket högre miljökostnader.

Bubblor från kranvattnen
Om man vill ha kolsyrat vatten kan man köpa en liten maskin du kan ha i köket som kolsyrar egna återanvändbara vattenflaskor. Då bidrar man till att minska transporterna med vatten till och från butikerna.

Källa: Naturskyddsföreningen


Tillbaka >>>