Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »


Tips för svampplockare

När du börjar plocka svamp är det viktigt att bara välja sorter du känner väl igen. För ovana svampplockare är det klokt att börja med några enstaka sorter. Gul kantarell  är en bra nybörjarsvampar eftersom risken att förväxla dem med giftiga svampar är liten.

All svamp är känslig råvara och skall tas om hand snart. det är viktigt att svampen inte är och ligger fuktigt för då blir den snabbt dålig och kan ge matförgiftning.

Plocka gärna svampen i t ex en luftig korg och grovrensa den i skogen, så går det mycket lättare och snabbar att finrensa och ta hand om svampen vid hemkomsten. ta alltså även med en kniv och en tillförlitlig svampbok eller app så du vet vad du plockar. Plocka inte svamp som du är det minsta osäker på.

Oftast är de medelstor svamparna allra bäst. Låt de små svmparna stå kvar i skogen på tillväxt och de stora nästan övermogna svamparna kan stå kvar i skogen och sprida sig 

Läs gärna “De giftigaste svamparna i Sverige”Den är skriven av Svampkonsulenterna i samarbete med Giftinformationscentralen. Broschyren kan laddas ner giftinformation.se och finns på flera olika språk.

Livsmedelsverket har ställt samman en lista med lämpliga matsvampar. Bedömningen utgår från svampsorter som av hävd används som matsvampar i Sverige. Det är med hänsyn till detta och till att risken bedöms vara liten för att sådana svampar kan förväxlas med giftiga eller på annat sätt olämpliga svampar som Livsmedelsverket bedömt dem som lämpliga matsvampar.

Besök gärna livsmedelverkets hemsida för mer information www.slv.se