Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

Foto: Renaude Hatsedakis
Judendom - Synagoga, Tora och Talmud

Det finns ungefär 19 miljoner judar i världen och cirka 20 000 i Sverige. Enligt judisk tro är Abraham folkets stamfader. De första judarna kom till Sverige i slutet av 1700-talet. Efter andra världskriget fördubblades judarna i Sverige med överlevande från andra världskriget

Judendomens Gud är oändlig och ofattbar, utan början och slut, hela universums herre. Guds namn är heligt och skrivs ofta G-d. Det finns olika judiska traditioner. Enligt den traditionella judiska lagstiftningen ska en jude ha en judisk mor. Förr var judendom en religiös definition, idag tillhör man som jude en folkgrupp.

I ortodoxa synagogor skiljs män och kvinnor åt. Bakom altaret finns arken där Toran förvaras. Toran är de fem moseböckerna nedskrivna på pergamentsrullar för hand. Den är så helig att den helst inte ska vidröras. Man använder istället en pekare i silver, en yad, för att kunna läsa. Rabbin är den som förestår en judisk församling. Han är också lärare för dem som studerar Toran och Talmud. Rabbinernas förklaringar har samlats i bokverket Talmud. Kabbala är ett abstrakt försök att förklara skapelsen.

Trots att Gud anses så ofattbar är han ändå väldigt närvarande i det vardagliga livet. Även om Gud inte tolererar ondska är han barmhärtig och hela tiden beredd att förlåta en syndare.

Det finns två olika traditioner inom judendomen. Den ashkenasiska traditionen har huvudsakligen utvecklats vid sidan om den kristna och dess historia kan härledas till tidig medeltid (Västeuropa). Askenas är det äldre hebreiska ordet för Tyskland. Den serfardiska traditionen utvecklades på den iberiska halvön. Idag benämns alla judar med ursprung i Nordafrika, Mellanöstern och Asien som serfarder. De svenska judarna bekänner sig huvudsakligen till den så kallade ashkenasiska traditionen. Man kan huvudsakligen urskilja tre spår i de judiska mattraditionerna; den spanska, den levantiska och den tyska. Grovs generaliserat är den svenska judenheten i huvudsak arvtagare till den tyska traditionen.Läs mer om judiska mattraditioner genom länkarna här nedan:

» Judiska högtider
» Att handla och äta kosher