Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

Undersökning om tungmetaller i barnmat

Ur pressmeddelande från Livsmedelsverket, 23 januari 2013:

Viss barnmat innehåller tungmetallerna arsenik, bly och kadmium i varierande grad. Halterna överskrider inte de lagstiftade gränsvärden som finns, men kan i vissa fall ändå innebära en hälsorisk för små barn. Det visar en stor fördjupande undersökning från Livsmedelsverket som gjorts för att få mer kunskap om hur stora problemen är med tungmetaller och skadliga halter mineraler i barnmat. 

– Halterna av tungmetaller måste sänkas ytterligare. Företagen har ett ansvar att noggrant välja ut och kontrollera sina råvaror. I EU pågår också en översyn av lagstiftningen och Livsmedelsverket jobbar för att gränsvärdena ska sänkas till en nivå som bättre skyddar barnen, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

Läs mer om undersökningen, resultatet och hela pressmeddelandet på www.livsmedelsverket.se .