Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

Mat som är bra för klimatet är också bra för hälsan

Konsumtionen av livsmedel står för en femtedel av växthusgasutsläppen från vår totala konsumtion. Men det är fullt möjligt att halvera klimatpåverkan genom att ändra våra matvanor. Det visar en rapport om matens klimatpåverkan 2050 som tagits fram av Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket och som presenteras vid mässan MAT 2013 i Växjö.

– Om vi satsar på att både klimatanpassa produktionen av maten och ändra våra matvanor kan vi komma ned till 0,5–0,8 ton koldioxidekvivalenter per person och år till 2050, säger Karin Hjerpe på Jordbruksverkets klimatenhet. Det är stor skillnad mot de 2 ton vi släpper ut idag.

Det finns många vägar till en klimatsmart kost. Man kan minska sitt matsvinn, äta mer säsongsanpassat, äta mindre kött och välja det kött man äter med omsorg. Det går också att minska växthusgasutsläppen vid produktionen av livsmedel, till exempel genom att gödsel rötas till biogas eller att fossila bränslen ersätts med förnybara.

Stora förbättringar redan vid små förändringar
– Vi vill visa att alla kan hitta en väg som passar och att mycket förbättras redan vid små förändringar, säger Anita Lundström på Naturvårdsverket. Det fina med rapporten är att den visar praktiskt vad den enskilde konsumenten kan göra i en fråga som annars är relativt komplicerad.

Bra mat är klimatsmart
I rapporten presenteras en klimatsmart veckomeny som även uppfyller alla kostråd och näringsrekommendationer.

– Vår klimatsmarta meny är betydligt bättre än dagens kost ur ett näringsperspektiv. En slutsats är att det som är bra för klimatet också är bra för hälsan, säger Monika Pearson på Livsmedelsverket.

Källa: Livsmedelsverket