Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »
Sverige använder minst antibiotika inom EU
Svensk djuruppfödning använder minst antibiotika inom EU. Det här är tredje året i rad som svenska djurbönder är bäst i klassen när det gäller att ha lägst antibiotikaanvändning i djurhållningen.
Ända sedan den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, började ta fram statistik över förbrukning av antibiotika så har Sverige varit det land inom EU vars animalieproduktion använder minst antibiotika.
– Friska djur behöver inte antibiotika. Svenska bönder har genom förebyggande djurhälsoarbete och långvarigt arbete med att bekämpa sjukdomar minskat behovet av att använda antibiotika, säger Svenskt kötts vd Maria Forshufvud
Enligt rapporten har Sverige den lägsta användningen av antibiotika inom EU. I Italien använder man 25 ggr mer än oss, i Tyskland 15 ggr mer och Danmark 3 ggr mer.

Friska djur behöver inte antibiotika
Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur. Genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har vi blivit av med många sjukdomar som fortfarande är vanliga i övriga EU.
Den svenska djurhållningen ger friskare djur och bidrar till en låg förbrukning av antibiotika inom samt låg förekomst av antibiotikaresistens.
One health är ett begrepp som används mer och mer. Det symboliserar att djurs och människors hälsa hänger ihop. Smittas den ena riskerar även den andra att drabbas. Förutom ett onödigt lidande för våra husdjur riskerar även människor att drabbas.
Den ökande antibiotikaresistensen i många delar av världen är ett mycket allvarligt problem. En ökad antibiotikaresistens riskerar att skapa en situation där vi kan stå utan verksamma antibiotika för såväl människor som för djur när det gäller vissa sjukdomar.
Svenskt kött och mjölk är fortsatt fria från antibiotika och tillväxtfrämjande hormoner. Det visar en kontroll Livsmedelsverket gjorde under 2013. Läs mer på slv.se.
Sverige var 1986 först i världen med att förbjuda användning av antibiotika i foder i syfte att öka djurens tillväxt. Ett sådant förbud kom först år 2006 inom EU och saknas fortfarande utanför EU.
Effektivt kontrollprogram för salmonella
Svenskt kött är i princip fritt från salmonella tack vare effektiva kontrollprogram som startade redan på 1950-talet.
Risken att få salmonella från svenskt kött är mycket liten. Hela uppfödningskedjan kontrolleras, allt från avelsdjur till djurhållning, foder och slakt.
Personer som blir sjuka av salmonella i Sverige har oftast blivit smittade utomlands eller av importerad mat. Salmonellabakterierna dör vid upphettning till 60 grader.