Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

 

Grönare mat för barnen i förskolan – nu lanseras nya råd

Mer grönt, mindre socker och mer lek med maten i förskolan. Det är både nyttigt, miljösmart och kul! Livsmedelsverkets uppdaterade råd "Bra måltider i förskolan" uppmanar förskolorna att se helheten, och att använda måltiden som en resurs i det pedagogiska arbetet.

"Bra måltider i förskolan" bygger på Livsmedelsverkets kostråd "Hitta ditt sätt – att äta grönare, lagom mycket och röra på dig".

– Det finns mycket oro kring barns mat, men egentligen är det inte så svårt. Bra mat för barn är samma som bra mat för vuxna, det vill säga att äta mycket grönsaker och mindre sötsaker. Det ska förstås även gälla maten som serveras i förskolan, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket.

Många barn äter frukost, lunch och flera mellanmål på förskolan – ofta mer mat än de äter hemma. Forskning visar att barns matvanor och smakpreferenser grundläggs tidigt. Förskolan kan därför på ett naturligt sätt ge alla barn, oavsett bakgrund, samma möjlighet till bra och hållbara matvanor och ett sunt förhållningssätt till mat. Inte bara genom att servera god och näringsrik mat, utan också genom att personalen aktivt använder måltidstillfällena i det pedagogiska arbetet.

– Vuxna är förebilder, de kan väcka nyfikenhet och göra mötet med ny mat lustfullt istället för läskigt. Förskolepersonalen sitter på några av de viktigaste nycklarna till att måltiden ska bli bra och att maten verkligen hamnar i barnens magar. De nya råden kan stötta och inspirera förskolorna att riva väggen mellan köket och det pedagogiska rummet, säger Lars-Åke Bäckman, utbildningsråd på Skolverket.

Mer samverkan mellan yrkesgrupper behövs

"Bra måltider i förskolan" innehåller råd om hur förskolorna kan göra livsmedelsval som är bra både för barnens hälsa och för miljön, och beskriver tydligare den vetenskapligt grunden för råden. Däremot har detaljerade rekommendationer kring exempelvis portionsstorlekar och enskilda produkter tagits bort.

– Vi vet att kostchefer och kockar oftast har kompetens att göra sådana avvägningar på ett sätt som är anpassat till deras verksamhet, och råden ska inte begränsa i onödan. Vinsten är flexibilitet och att jobbet blir roligare – det gör det enklare att rekrytera och behålla duktig personal, säger Anna-Karin Quetel.

En förutsättning för att kunna använda måltiderna på ett bra sätt är att personalen har rätt kompetens och att olika yrkesgrupper samverkar. Råden vänder sig därför inte bara till förskolekockarna utan till alla som på ett eller annat sätt påverkar kvaliteten på måltiderna, allt från beslutsfattare och förskolechefer till måltidspersonal och pedagoger.

Även som vårdnadshavare kan det vara intressant att se hur råden ser ut. Både råden "Bra mat i förskolan" och "Hitta ditt sätt – att äta grönare, lagom mycket och röra på dig" finns som pdf-filer på Livsmedelsverkets hemsida.

Källa:livsmedelsverketes pressmeddelande sep 2016