Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

Bildkälla: Svensk Potatis, Staffan Andersson

Märkning av potatis
 

Potatis finns av många olika sorter och kvaliteter. För att få ett gott resultat är det viktigt att välja en potatis av bra kvalité med de egenskaper som bäst passar den maträtt som skall lagas. Kvalitetsmärkt potatis hjälper dig att hitta rätt potatis. På förpackningen kan du hitta mycket värdefull information som underlättar ditt val.

Lagkrav på identitet och ursprung, säkerhet och redlighet
All potatis skall vara märkt med identitet och ursprung. Alla odlare och förpackare har därför ett id nummerr (SJV-nr) som måste finnas angivet på varje levererat parti; påsar eller lösviktslådor. För potatis finns det ingen motsvarighet till EU:s frukt- och gröntförordning som anger gemensamma lagfästa kvalitetsnormer eller mer detaljerade märkningskrav på potatis. Men livsmedelsförordningen finns alltid i botten som tydligt anger att all mat som säljs skall vara säker och redlig. Det vill säga att maten skall vara säker att äta och konsumenten får aldrig luras eller vilseledas.

Frivillig kvalitetsmärkning med kontroll
Kvalitetsregler för potatis kan däremot fastställas av branschen eller olika företag. Stiftelsen Potatisbranschen har tagit fram nationella kvalitetsregler. Kännetecknet för potatisbranschens regler är SMAK-märket, som godkända packerier kan använda på sin potatis. För att kunna SMAK-märka krävs det att packeriet följer givna anvisningar om kvalitet, vilket bl.a. bygger på att potatisens yttre och inre kvalitet ska säkerställas och garanteras. Ett viktigt instrument för detta är kvalitetsanalys av potatis, vilken utförs av besiktningsmän från Svensk Potatis.

Kvalitetsmärkning med SMAK
De förpackare som är anslutna till SMAK och som tillämpar SMAK:s märkningsregler, uppfyller både Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets krav på märkning men därutöver uppfyller de också de egna och strängare krav som fastställts av Stiftelsen Potatisbranschen.

Produktionen av SMAK märkt potatis sker på certifierade gårdar där odlarna arbetar för att säkra hög livsmedelskvalitet och verka för god miljöhänsyn.

Till konsument finns två olika SMAK klasser:
SMAK Klass 1 är matpotatis av högsta kvalitet
SMAK Klass 2 är matpotatis av bra kvalitet

På varje emballage skall det finnas uppgifter om: packare/avsändare, sort, skördedag /packningsdag, förpackningsstorlek, förvaringsanvisning, ursprung och odlarens SJV reg nr. De godkända partierna kan märkas med SMAK-loggan kombinerat med texten ”Packeriet anlitar Svensk Potatis AB för kvalitetssäkring enlig produktnormer fastställda av Stiftelsen Potatisbranschen”.

Exempelvis skall en SMAK märkt potatis av klass 1 vara

  • hela, friska, sorttypiska
  • bara ha mindre fel; form, färg, små läkta sprickor, små skador som orsakats av hantering och tvätt inom angivna gränser
  • goda kokegenskaper

För att en potatis skall få SMAK märkas så skall den ha specifika sortegenskaper. En och samma sorts potatis kan bli ganska olika beroende på t ex jorden den odlas i, skördetid och vädret under odlingssäsongen.

Olika kvalitetsnormer för färsk-/sommarpotatis respektive höst-/vinterpotatis. 
Förutom sortskillnader så är det stor skillnad mellan potatisen under odlingsåret. Höst- och vinterpotatis har fått mogna i jorden och blasten dödas innan upptagning sker. Då blir skalet hårdare och knölarna tål hantering och lagring bättre. Primör/färsk/sommarpotatis har tunt skal och är blötare och behöver behandlas på annat sätt och klarar inte långvarit lagring.

Kvalitetsnormer utvecklas
Kvalitetsnormerna är inte statiska. De utvecklas och justeras för att uppfylla de krav som konsument och lagstiftning anger. Senaste uppdateringen av SMAKs normer började gälla fr o m 1 juli 2016.

Läs mer om potatis och SMAKs märkningsregler på svenskpotatis.se

Källa:svenskpotatis.se sep 2016