Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

 

Svenskodlat grönt minst rester av bekämpningsmedel

Trenden från tidigare år, att det är låga halter bekämpningsmedel i maten, håller i sig. Svenska grönsaker har mindre rester av bekämpningsmedel än grönsaker från andra länder. Den som helt vill undvika bekämpningsmedelsrester välja med fördel ekologiskt producerade varor.

Livsmedelsverket gör varje år kontroller för att se till att grönsaker och frukt som säljs i Sverige inte innehåller otillåtna rester av bekämpningsmedel. Kontrollerna görs i första hand på de frukter och grönsaker som svenskarna, särskilt barn, äter mycket av. Äpplen, citrusfrukter och bananer samt gurka och tomater är några exempel. Produkter som upprepade gånger vid tidigare kontroller haft resthalter av bekämpningsmedel över gränsvärdet tas också med.

Livsmedelsverkets analyserade 1 922 prov för att söka efter 514 olika specifika ämnen. 25 av dessa – en dryg procent – överskred de EU-gemensamma gränsvärdena 2015 Svenskodlade grönsaker innehåller minst rester av bekämpningsmedel. I proverna ingick bland annat frukt, bär, grönsaker, spannmål, barnmat, juice, oljor, konserverad mat samt smör och hönsägg.

- Det är glädjande att trenden från tidigare år med låga halter av bekämpningsmedel håller i sig. Målet är naturligtvis att det överhuvudtaget inte ska finnas halter över gränsvärdena i maten, säger Petra Fohgelberg på Livsmedelsverket.

Russin, ris och äpplen
Samtliga funna halter som överskred ett gränsvärde fanns i konventionellt odlade produkter. Det visar att kontrollen av ekologiska produkter verkar fungera väl.
Russin, ris och äpplen är några exempel på produkter där kontrollen hittat överskridna gränsvärden. I nio prov beslutade Livsmedelsverket om uppföljande provtagning på grund av att varorna innehållit resthalter av bekämpningsmedel över gällande gränsvärden. Företagen som sålt varorna måste därefter visa upp felfria leveranser vid tre tillfällen för att få sälja sina produkter igen. I tre fall under 2015 har Livsmedelsverket dessutom beslutat om saluförbud. Det gällde 10 314 kilo äpplen och 2 300 kilo basmatiris.

I fem fall hittades svenskodlade grödor med rester av ämnen som inte är tillåtna att använda på just de grödorna i Sverige. Dessa ärenden lämnades över till kommunen eller länsstyrelsen där grödan odlats för uppföljning om varför dessa ämnen påträffats i grödorna.

Huvudkälla: Livsmedelsverket dec 2016