Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

Märkning av ägg

Det finns regler både för hur ägg och äggförpackningar ska märkas. Med hjälp av märkningen kan du veta både hur och var ägget producerat men också hur det skall förvaras. Kravet på märkning gäller inte om producenten säljer direkt till konsument vid t ex gårdsförsäljning.

Detta måste finnas med på förpackningen

  • Namn på varan
  • Antalet förpackade ägg
  • Kvalitets- och viktklass, uppgift om äggen är tvättade
  • Bäst före-dag
  • Anvisning om hur äggen bör förvaras
  • Namn eller firmanamn eller varumärke samt adress eller telefonnummer till packeri eller det företag som låtit förpacka äggen
  • Godkännandenummer på den anläggning där äggen förpackades
  • Produktionssystem
  • Innebörden av producentkoden (se nedan)
  • Det går också bra att märka förpackningen med frivilliga uppgifter som exempelvis vilket foder hönsen fått.

Koden på ägget
Siffer- och bokstavsraden på ägget berättar många olika saker om ägget. T ex hur hönorna lever, vilken typ av inredning som stallet har och om ägget är ekologiskt producerat. 
Koden på ägget talar också om i vilket land ägget är producerat och på vilken gård. Du kan dessutom få fram vilken äggproducent som har haft ansvaret för hönornas skötsel och produktionen av äggen. 
Koden talar till och med om vilket stall hönorna har hållits i, om äggproducenten har hönor i flera olika stall på sin gård.

Äggmärkningen gäller i alla länder inom EU och kravet är att alla ägg ska vara stämplade (märkta) med den siffer- och bokstavskombination. Kravet gäller dock inte om producenten säljer direkt till konsument vid till exempel gårdsförsäljning.

Produktionsmetod
Äggen indelas i fyra grupper med hänsyn till inhysningen och märks med kodsiffrorna 0-3 enligt följande. Klicka på länkarna för att läsa mer om de olika produktionsmetoderna.

0 = Ekologisk produktion  
1 = Frigående utomhus  
2 = Frigående inomhus 
3 = Inredda burar 

Ursprungsland
På varje ägg finns också angivet från vilket land ägget kommer. Det framgår av bokstavskombinationen, där till exempel SE står för Sverige, DK för Danmark, FI för Finland och DE för Tyskland. När ägget är stämplat med SE, är det således värpt av en svensk höna.

Äggproducent och stall
De sista siffrorna i koden på äggen visar vilken lantbrukare (äggproducent) som har producerat äggen. Om äggproducenten har flera stall kan märkningen även visa från vilket av stallen som äggen kommer från. Detta är dock en frivillig märkning. Stallet anges i så fall med den sista siffran (efter bindestrecket). 

De svenska äggproducenterna har moderna stallar inredda enligt den svenska djurskyddslagen. Totalt finns det cirka 7 miljoner värphöns i Sverige (2012) och varje ägg som säljs i butiken går att spåra ända tillbaka till den gård där äggen har producerats. Kravet på att ägget ska märkas gäller i alla EU-länder.

Äggpackerier
Livsmedelsverket har kontrollansvar för cirka 600 livsmedelsanläggningar varav ca 130 stycken äggpackerier. Varje anläggning har ett SE-nummer som ska anges på äggförpackningen. På hemsidan finns i vissa fall en förteckning över de äggproducenter som levererar ägg till det specifika packeriet. Om det inte finns, kontakta packeriet och fråga!

äggröra| ramensoppa | bananplättar | äggmacka med spenat

Fler recept hittar du i vår receptbank

Källor: svenskaagg.se och livsmedelsverket.se