Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

 

         

 

Matsvinn - Frukt, grönt och bröd slängs mest
Frukt och grönsaker är det som oftast hamnar i soporna i onödan, tätt följt av bröd. En betydande del utgörs också av matrester, korv och köttpålägg. Dessutom hälls mycket ut i vasken i form av t ex kaffe och mejeriprodukter. Och många slänger oöppnade matförpackningar vilket innebär att de varken har smakat eller luktat på maten innan de kastar den.

Svenskarna slänger och häller ut ungefär 33 kilo mat och dryck per person och år, bara i hushållet. Det påverkar både klimatet, miljön och plånboken negativt.
Livsmedelsverket har under 2023 låtit genomföra förfinade plockanalyser av hushållens avfall i 15 kommuner. En plockanalys innebär att man går igenom avfallet och sorterar det. Resultaten ger en detaljerad inblick i vilken mat hushållen slänger.

Resultaten är i linje med andra studier och visar att frukt och grönsaker är det som slängs mest i hushållen, följt av bröd. Även om animalier är en mindre del än grönt och bröd är det ändå värt att notera att den maten vanligen påverkar klimatet mer och har krävt mer resurser för att produceras. Mat som är tillagad har vi ju dessutom lagt tid på att laga, använt el och kanske kylt ner. Resurser som sedan aldrig hamnar i någons mage. Undersökningen visar också att en stor del av maten som slängs i restavfallet fortfarande är i sina förpackningar, varav en del i oöppnade förpackningar.

– Om fler konsumenter var trygga med hur mat ska förvaras och hanteras och visste att den håller dubbelt så länge om man har fyra grader i kylen, hade potentialen att minska matsvinnet varit stor. Sedan är det viktigt att fler faktiskt öppnar förpackningar och använder sina sinnen för att bedöma om maten går att äta. Fler måste titta, lukta och smaka innan de eventuellt slänger maten, säger Karin Fritz på Livsmedelsverket.

                

Maten hushållen slänger mest av
I Livsmedels rapport anges vilka kategorier mat som är vanligast att hushållen slänger i onödan. Frukt och grönt utgjorde 36 procent av matsvinnet, följt av bröd och brödprodukter med 19 procent. Efter dessa följde kategorin ”övrigt” med 15 procent, matrester samt kött och köttpålägg som vardera utgjorde 12 procent av svinnet. Analysen gjorde det också möjligt att på detaljnivå identifiera exakt vilka livsmedel vi ofta slänger.

Några av dessa är:

  • Äpple
  • Potatis
  • Morot
  • Korv och köttpålägg
  • Matbröd som frallor och limpor
  • Matrester (tillagad mat)

Kunskapsluckor leder till matsvinn

Livsmedelsverkets konsumentundersökningar har visat att många svenskar är medvetna om och vill minska sitt matsvinn. Samtidigt har dessa undersökningar också avslöjat stora kunskapsluckor om hur länge maten håller samt hur den bör hanteras och förvaras. Det finns bristande kunskap och många konsumenter känner sig osäkra, särskilt i den unga gruppen, och det leder till att mycket mat hamnar i soporna i onödan.

Personer med nedsatt immunförsvar, äldre och gravida ska dock känna till att de ska vara uppmärksamma på att t ex skivade pålägg, rökt och gravad fisk och färdiglagad mat ska ätas relativt nyförpackad för att minska risken för bakterien listeria. Men listeria avdödas om produkten hettas upp till rykande hett så dessa varor kan användas om den tillagas.

Vardagstips ska motverka matsvinn

Inför internationella matsvinnsdagen 2023 har Livsmedelsverket tagit fram kampanjen Hacka maten - en samling smarta hacks och nyttig kunskap från Livsmedelsverket. Med hjälp av charmiga figurer, humor och enkla vardagstips ska satsningen bidra med kunskap som leder till självsäkrare konsumenter och ett minskat matsvinn. Bilderna finns att ladda ner på Livsmedelsverkets hemsida.

Källa: Livsmedelsverket med vissa tillägg av Cecilia Sassa Corin, matkonsult Hushållningssällskapet Västra